Ak büyü ve kara büyü gibi pek çok farklı büyü çeşidi bulunmaktadır. Ak büyü iyi işler için, hayır ya da şifa için yapılan büyülerdir. Söz konusu büyü ile ilgilenen kişilerin şifacı oldukları, olumlu duygulara sahip oldukları ve aynı zamanda olumlu insanlar oldukları söylenebilir. Kara büyü ise bunun tam tersidir. Söz konusu iki büyünün de antik uygarlıklar olan Asur ve Babil’den beri yapıldığı bilinmektedir. Hatta Milattan Önce 1800’lü yıllarda Kral
Medyumluk ruhani âlemle irtibata geçen kişilerin yaptıkları bir iştir. Çok eski zamanlardan beri iç dünyalarındaki duyguları, psişik güçleri ya da 6. hislerini konuşturan kişiler bulunmaktadır. Milattan Önce 1800 yılında Babil ve Asurlu olan kişiler büyü ile ilgilenmiştir. Ancak büyü ile ilgilenmeleri Babil Kralı Hammurabi tarafından yasaklanmıştır. Hatta bu iş ile uğraşanlar ölüm cezasına çarptırılmıştır. Dolayısıyla medyumluğun çok eski zamanlardan