Medyumluk ruhani âlemle irtibata geçen kişilerin yaptıkları bir iştir. Çok eski zamanlardan beri iç dünyalarındaki duyguları, psişik güçleri ya da 6. hislerini konuşturan kişiler bulunmaktadır. Milattan Önce 1800 yılında Babil ve Asurlu olan kişiler büyü ile ilgilenmiştir. Ancak büyü ile ilgilenmeleri Babil Kralı Hammurabi tarafından yasaklanmıştır. Hatta bu iş ile uğraşanlar ölüm cezasına çarptırılmıştır. Dolayısıyla medyumluğun çok eski zamanlardan beri yapılan bir iş olduğu bilinmektedir.

Ankara’da medyumluk yapan pek çok farklı kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin bazıları Kızılay gibi daha büyük olan bölgelerde yer alırken bazıları da bu işi evlerinde gerçekleştirmektedir. İnternetten adını duyurmuş pek çok farklı medyum bulunmaktadır. Genellikle medyumlara giden kişiler birbirlerine başka medyumları tavsiye etmektedir. Tavsiye sayesinde pek çok medyum tanınır ve bilinir hale gelmiştir.

Pek çok medyum vefk yapmaktadır. Vefk uyum ve denge anlamında kullanılan bir sözcüktür. Sağdan sola, yukardan aşağıya ve bir köşeden diğer köşeye olan evlerde bulunan sayıların toplamının birbirine eşit olduğu için söz konusu hesabın adı vefktir. Aynı zamanda bu tesirli dua anlamına da gelmektedir. Söz konusu dua metafizik alemde yani ruhani alemde yaşadığınız sorunların çözümlenmesini sağlamaktadır. Hedeflediğiniz herhangi bir şeye ulaşmanız için de vefk yapılmaktadır. Vefkin medyumlar tarafından kurallarına uygun şekilde yazılması son derece önemlidir. Kurallarına uygun yazılan vefk her bir sırasında bulunan kare sayısına göre adlandırılmaktadır. Bunun yanında içinde bulunduğu grup ve gezegene göre de vefk vardır.4 kareli vefk, 3 kareli vefk, güneş vefki, ay vefki, burçlara göre vefk gibi pek çok farklı vefk türü bulunmaktadır. Ankara’da bulunan medyumların pek çoğu vefk adı verilen tesirli dualar ile insanların niyetlerinin hayra çıkması için faaliyet göstermektedir.

Ankara’da medyumluk aynı zamanda kara ya da ak büyü yapmakla da ilintilidir. Kara büyü genellikle kötülük için yapılan bir büyüdür. Ak büyü ise iyilik için yapılmaktadır. Dolayısıyla medyuma hangi niyetle gittiğiniz önemlidir. Hemen hemen her medyum ak büyüyü yapmak konusunda istekli olabilir. Ancak kara büyüyü her medyum yapmayacaktır. Kara büyünün ahrette cezasının cehennem olduğu dini kaynaklarda sık sık vurgulanmaktadır.